:

 • Overijsselse Vecht
  Overijsselse Vecht bovenstroomse deel, analyse in hoeverre grotere boten dan de al toegestane sloepen mogelijk zijn binnen het bestaande beheer van de rivier
 • Noord-Holland vaarverbindingen oost-west
  Noord-Holland, onderzoek vaarverbindingen oost-west, met analyse van meerwaarde en technische mogelijkheden
 • Vaarverbinding IJsselmeer-Amstelmeer
  Noord-Holland, onderzoek vaarverbinding Ijsselmeer-Amstelmeer, met analyse van markt, technische mogelijkheden en meerwaarde
 • Schiedam Fluisterboot
  Schiedam, rondvaart fluisterboot, onderzoek naar een nieuwe startplaats en aanlegplaatsen van de rondvaartboot na aanpassing van aanliggende bebouwing
 • Havenlab Heemstede
  Heemstede, uitwerking en detaillering van het Havenlab voor inrichting van de dorpshaven tot passantenhaven
 • Binnen Biesboschhaven
  Dordrecht, Binnen Biesboschhaven, uitwerking integraal ontwerp haven en 'Leefwerf' voor historische schepen, in aansluiting op stadsontwikkelingsgebied
 • Alphen aan den Rijn
  Alphen aan den Rijn, uitwerken inrichtingsplan Rijnhaven in aansluiting op bestaande bebouwing en nieuwe ontwikkeling
 • Sluis 0 ‘s-Hertogenbosch
  's-Hertogenbosch, PvE sluis 0, uitwerking van optimalise dimensionering van een nieuwe watersportsluis in de stad, op basis van verwacht gebruik en vergelijking met elders
 • Nieuwe Mark Breda
  Breda, de Nieuwe Mark, analyse van mogelijkheden om een nieuwe vaarverbinding door de binnenstad te maken, uitwerking en detaillering steigers en aanlegplaatsen
 • Haven Willemstad
  Willemstad, gemeente Moerdijk, plan voor privatisering van de haven van Willemstad, uitwerking programma van eisen
 • Goeree Overflakkee
  Goeree Overflakkee, analyse van alle havencontracten van gemeentelijke havens, advies over aanpassing en eenvormigheid
 • Havenvisie Stavenisse
  Stavenisse, havenvisie met uitwerking van mogelijke doelgroepen en optimalisatie van beheer en exploitatie
 • Lowestoft (UK)
  Lowestoft (UK), havenontwikkeling, plan voor de herinrichting van de jachthaven en aanlooproute naar Great Yarmouth, als onderdeel van de vitalisering van de binnenstad
 • Great Yarmouth (UK)
  Great Yarmouth (UK), havenontwikkeling, plan voor de herinrichting van de jachthaven en aanlooproute naar Great Yarmouth, als onderdeel van de vitalisering van de binnenstad
 • Riviercruises
  Uitgave 'Riviercruises, impuls voor stedelijke economie', een beeldend boek over de groeisector van riviercruises en wat je er als haven mee kunt
 • Quickscan kansen watertoerisme Dordrecht
  Dordrecht, Quickscan kansen watertoerisme, brede verkenning van kansen op het gehele eiland van Dordrecht voor zowel toervaart als voor verblijfsrecreatie en dagrecreatie op- en aan het water
 • Boek Riviercruises Impuls voor stedelijke economie
 • Loosdrecht Toerisme
 • Business behind the boat
 • Havens a la carte en meer
 • Schiedam Projectplan Watertoerisme
  Schiedam projectplan Watertoerisme, plan van aanpak voor een grotere meerwaarde van water en waterrecreatie voor de stad, met concrete projectuitwerking
 • Passantenhaven Nieuwe Gracht Haarlem
  Haarlem passantenhaven Nieuwe Gracht, analyse van capaciteit, maatvoering boten en meerwaarde voor de stad van een nieuwe passantenhaven
 • Jachthaven De Elementen Spijkenisse
  Spijkenisse, Jachthaven De Elementen, uitwerking concept en advies over exploitatievorm van kleine jachthaventjes als onderdeel van gebiedsontwikkeling, uitwerking constructie met VVE voor nieuwe bewoners
 • Ligplaatsenvisie Stichtse Vecht
  Stichtse Vecht, Ligplaatsenvisie, plan voor optimalisatie van de ligplaatsen in de Vecht binnen de gemeente Stichtse Vecht, met voorstellen voor vaste ligplaatsen, passanten, rondvaarten en horeca aan het water
 • Passantenhaven Naarden
  Naarden, Passantenhaven Naarden, ontwerp en advies over aanleg passantenhaven nabij Naarden Vesting, met uitwerking capaciteit, inrichting en exploitatie
 • Passantenhaven Hilversum
  Hilversum, Wenkend perspectief Oude Haven, verkenning van mogelijkheden voor ingebruikname en inrichting van de Oude Haven in de kern van Hilversum
 • Sail Haringvliet
  Sail Haringvliet, plan voor een beter gebruik van historische vloot, routes en bestemmingen rond het Haringvliet voor groepsarrangementen en tochten op inschrijving, met indelingsplan voor havens
 • Ondernemersvisie Loosdrechts Plassengebied
  Loosdrechts Plassengebied, De Gebiedsvisie Recreatie en Toerisme werd opgesteld met input van een groep van 20 ondernemers in 4 interactieve sessies, bouwsteen voor gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen
 • Actieplan waterrecreatie Limburg
  Limburg, Actieplan Waterreceatie. Ontwikkelingsplan voor versterking, vernieuwing en verbreding van de gehele waterrecreatie op en aan de Maas, basis voor subsidieregeling en uitvoeringsprogramma
 • ‘Business behind the boat’ als boek
  Uitgave 'Business Behind the Boat', een analyse van bedrijfstypen rond de bouw, bezit en gebruik van boten