Watersportadviseur Rob Vrolijks

Advies en ontwikkeling van watersport op regionaal en lokaal niveau en begeleiding van ondernemers bij hun planvorming voor de ontwikkeling van watersport. Voor gemeenten treed Rob Vrolijks vaak op als adviseur bij opgaven over betere inrichting en benutting van de jachthaven of de stadshaven of betere benutting van rivier, plas of kanaal. Op regionale schaal wordt advies gegeven over de ontwikkeling van een gebied op basis van marktonderzoek en watersportkennis. Vaak wordt dat vertaald in een watersportvisie, een havenvisie of een watergebruiksplan.

Havens à la Carte

Bij diverse studies wordt Havens à la Carte (meer info) ingezet als instrument om te komen tot een compleet assortiment watersportvoorzieningen, jachthavens en passantenhavens met verschillende haventypologieën. Ondernemers worden uitgedaagd na te denken over de toekomst, vaak in workshopvorm met een groot aantal verschillende stakeholders.

Bekijk hier de uitgevoerde projecten