HavenMaat

Havenmaat was een initiatief van Marina Port Zélande en Projectbureau Vrolijks, met als doelstelling “het beheren en exploiteren van jachthavens in opdracht van gemeenten en watersportverenigingen onder de voorwaarden die de opdrachtgever daarvoor belangrijk vindt”

Jachthavens worden in Nederland beheerd en geëxploiteerd door ondernemers, watersportverenigingen en door anderen, veelal overheidsorganisaties. In dat geval zijn de doelstellingen van de jachthaven vaak breder dan winst maken of lage liggelden. Juist daarom kiezen overheidsorganisaties voor beheer en exploitatie in eigen hand.

Dat is niet altijd optimaal. De exploitatie van een jachthaven of passantenhaven is geen kerntaak. Jachthavenbeheer past niet goed in het functiegebouw en de organisatie van een overheidsorganisatie . Maar al te vaak heeft de jachthaven een soort ‘status aparte’ binnen de organisatie. Een goed alternatief voor beheer en exploitatie in eigen hand ontbrak.

Vanuit de ervaring met havenontwikkeling binnen gemeentelijke organisaties en met bedrijfsmatig beheer van jachthavens hebben we binnen HavenMaat samengewerkt en mogelijkheden verkend. Inmiddels is HavenMaat opgeheven en werken we ieder weer aan onze eigen insteek bij de exploitatie van havens. De ervaring zoals we hebben opgedaan in de samenwerking is daarbij van meerwaarde.

Wilt u eens praten over de externe exploitatie van uw overheidshaven, over eventuele privatisering of extern beheer? Neem dan contact op met Projectbureau Vrolijks

Scroll naar boven
Scroll naar top