Actieplan waterrecreatie Limburg

De Provincie Limburg zag in 2015 het succes van het Nautisch Programma van Eisen Maasplassen en besloot een dergelijk programma voort te zetten en uit te breiden naar het noorden van Limburg. Projectbureau Vrolijks stelde het Actieplan Waterrecreatie Noord- en Midden-Limburg op waarbij een analyse leidde tot 4 programmalijnen en een uitvoeringskader. De provincie is opnieuw bereid fors te investeren in de waterrecreatiesector.

Scroll naar boven
Scroll naar top