Maya-project

Jaar: 2000

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

In Europees verband worden op dit moment de voorbereidingen getroffen voor het zogenaamde MAYA-project. In dit project wordt voor de zuidelijke Noordzee en Ierse Zee een ontwikkelingsvisie opgesteld, waarbij er een koppeling tussen watersportontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau wordt gemaakt. Aan de hand van een analyse van de bestaande situatie en ontwikkelingen worden aanbevelingen gedaan voor verdere versterking en bevordering van de watersport in het plangebied.

Projectbureau Vrolijks heeft voor de Provincie Zuid-Holland een onderzoek gedaan, om te bekijken of het Maya-project interessant is voor de Provincie. Er is vergeleken wat de wensen en verwachtingen waren van beide partijen. Uiteindelijk is op basis van het onderzoek geadviseerd om de Provincie aan te melden als partner van het MAYA-project. Op dit moment is de Provincie Zuid-Holland partner.

Scroll naar boven
Scroll naar top