Schiedam Projectplan Watertoerisme

In 2006 maakte Projectbureau Vrolijks een plan voor het Watertoerisme in Schiedam. De projecten binnen dit plan zijn grotendeels uitgevoerd en van meerwaarde voor de stad. In 2015 werd opnieuw een projectplan opgesteld met nieuwe uitdagingen. Daarbij werden de herinrichting van de Lange Haven, de inrichting van een kade voor riviercruises, de herplaatsing van historische schepen en de verbetering van kleine jachthavens verder uitgewerkt. Volgens deze uitganspunten worden nu werken in de stad uitgevoerd.

Scroll naar boven
Scroll naar top