Analyse Tarieven Horecaschepen Amersfoort

In de Eemhaven in Amersfoort hebben vier horecaschepen een vaste ligplaats. De gemeente vroeg Projectbureau Vrolijks een analyse te maken van de hoogte van de huurtarieven voor het water. Samen met van Spronsen en Partners Horeca- advies werd een vergelijking gemaakt, een analyse op basis van verdiencapaciteit, een analyse op basis van kostprijs en een overzicht van gemaakte afspraken. Daarmee kreeg de gemeente inzicht in de ruimte en de mogelijkheden om tarieven aan te passen. Een advies voor een aangepast tarief is aan het college en de huurders voorgelegd.

Scroll naar boven
Scroll naar top