Waterrecreatievisie Zuid-Holland

Jaar: 2002 – 2003

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland In samenwerking met NL RNT

Zuid-Holland is een waterrijke provincie met een breed en gevarieerd aanbod aan voorzieningen voor diverse soorten waterrecreatie. Een visie op de toekomstige ontwikkelingen ontbreekt. Tevens ontbreekt een toetsingskader voor projecten waarvoor de provincie om medewerking wordt gevraagd.

Projectbureau Vrolijks werkt samen met NL RNT in een studieteam aan de visie. Daarbij vormen de ambitie van de provincie, het bestaande beleid op andere terreinen en de kansen uit de markt het uitgangspunt. Op basis daarvan wordt een uitvoeringsprogramma uitgewerkt met projecten en partners. De rol van de provincie en van anderen krijgt uitgebreid aandacht.

Scroll naar boven
Scroll naar top