Watersportontwikkeling Nederlands deel Rijn-Schelde-Delta

Jaar: 1998

Opdrachtgever: Stuurgroep Rijn-Schelde-Delta en Kamers van Koophandel met ondersteuning van de Provincie Zuid-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam
In samenwerking met Projectburo de Lange

Het Deltagebied is in omvang en aantal boten het grootste watersportgebied van Nederland. De variatie in vaarwater (groot en klein) en in omgeving (steden, stadjes en natuurgebieden) maken het gebied tot een afwisselend doel voor een vaarvakantie. Toch wordt het gebied niet als eenheid gezien en benaderd. De individuele gebieden (Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer, Rotterdam) hebben een grote aantrekkingskracht, maar de synergie wordt onvoldoende benut.

Projectbureau Vrolijks maakte een studie van de mogelijkheden om het gebied als eenheid te benaderen. Bekeken werd welke aantrekkelijkheden de Delta te bieden had, welke belemmeringen er waren voor de watersport bij het varen in de gehele regio en welke economische impact de watersport in het gebied had. Op basis daarvan werden ruim 40 verbeterpunten uitgewerkt, en werden voorstellen gedaan voor de formulering van interprovinciaal beleid.

Scroll naar boven
Scroll naar top